Contents
 Utilizarea programului
    OFERTAREA
       1. Crearea Structurii Proiectului
       2. Configurarea Parametrilor de deviz
       3. Editarea Devizelor
          Adăugarea cu AddArt
          Adăugarea expert
          Stergerea articolelor
          Copirea articolelor de deviz
          Modificarea poziției articolelor
          Modificarea normelor în devize
          Gruparea articolelor
          Sporurile
          Calculul poziției
          Adăugarea recapitulației
          Calculul invers
          Calculul și evaluarea devizului
          UNDO-REDO
          Căutarea articolelor
          Salvarea devizelor
          Previzualizarea rapoartelor
          Bara cu componentele auxiliare editorului
       4. Configurarea bazei de preț
          Modificarea prețurilor
             Prețul meu
             Calculul invers
             Prețul de referință
             Prețuri din oferte
             Prețuri din baze de preț
             Frahtul
          Modificarea atributelor
          Ștergerea resurselor
          Inlocuirea resurselor
          Identificarea articolelor de proveniență
          Calculul ponderii
          Filtrarea resurselor
          Exportul datelor din baza de preț
          Calculul și evaluarea modificărilor
          Salvarea bazei de preț
          Editorul bazei de preț cumulate
       5. Editarea Listelor de utilaje si dotari
          Adăugarea echipamentelor în listă
          Configurarea echipamente
       6. Editarea Devizului General
       7. Tipărirea raportelor
          Opțiunile de raportare
          Configurarea graficului de execuție C1/F6
          Configurarea dosarului de raportare
    DECONTARE
       Adăugarea situațiilor de plată
       Configurarea parametrilor
       Editarea cantităților de lucrări
       Note de comanda suplimentară
       Adăugarea devizelor de lucrări neprevăzute
       Configurarea prețurilor
       Rapoartele de decontare
    Administrarea aplicației
       Administrarea editorului deviz
    Operațiuni avansate
       Crearea normelor de deviz
       Modificarea structurii devizului general
       Sintaxa formulelor de caclul
       Proiecte Șablon
 Generalități
    Utilizarea manualului
    Instalarea programului
       Instalarea din CD-Kit
       Instalarea din Net-Kit
       Cerințe de sistem
       Actualizarea programului
       Firewall
    Modulele programului
    Componente comune modeulelor
    HG 28/2008
    HG 411/2005
    Interfața
       Comenzile
       Tabele
       Arbori de date
 Descrierea componentelor
    AM
       AM_Prj
          AM_Prj_Add
          AM_Prj_modificare
          AM_Prj_Config
          AM_Prj_Steregere
          AM_Prj_CutCopyPaste
          AM_Prj_Transfer
          AM_Prj_ExIm
          AM_Prj_Sabloane
          AM_Prj_Arhivarea
       AM_EdAM
          AM_EdAM_AddExpert
          AM_EdAM_AM
          AM_EdAM_ElementeEditorAM
          AM_EdAM_TabelEditor
          AM_EdAM_AddArt_Comparativ
          AM_AddArt_Comparativ
          AM_EdAM_Add_AddArt
          AM_AddArt_Add
          AM_EdAM_Copy
          AM_EdAM_Incadrare
          Am_art_incadrare
          AM_AddArt_Incadrare
          AM_EdAM_Inlocuire
          AM_AddArt_Inlocuire
          AM_Add_LstAnexa
          AM_EdAM_LstAnexa
          AM_EdAM_modif
          Am_art_modif
          Am_art_copy
          AM_AddArt_Copy
          Am_art_CCant
          AM_NC_Add
          AM_NC_Modif
          AM_NC_Grup
          Am_art_SF
          Am_LCL_Find
          Am_LCL_MultiDev
          Am_LCL_RapPreview
          Am_LCL_Save
    Modulul Ofertă
       Proiectul
          OF_Prj_Add
          OF_Prj_Modif
          Parametrii devizelor
          OF_Prj_del
          OF_Prj_Copy
          OF_Prj_Transfer
          OF_Prj_ImpEx
          OF_Prj_Sabloane
          OF_Prj_Ahivare
       Editorul Devizelor
          OF_EdDev1
          OF_EdDev2
          OF_EdDev_Comp
          AddArt - Descrierea generală
             AddArt - Criteriul de căutare
             AddArt - Filtrul indictaoarelor
             AddArt - Rezultatul căutării
             AddArt - Bufferul
             Funcții si comenzi auxiliare
          Adăugarea expert
          Poziția articolelor
          Copierea articolelor
          OF_EdDev_Inlocuire
          OF_EdDev_AdLst
          OF_EdDev_ModifArt
          OF_EdDev_Mut
          OF_EdDev_AddNC
          OF_EdDev_edNC
          OF_EdDev_Grup
          OF_EdDev_SF
          OF_EdDev_Caut
          OF_EdDev_MultiDev
          OF_EdDev_Rap
          OF_EdDev_Salvare
          Formula de calcul a devizului
          OF_EdDev_Calcul2
          OF_EdDev_Spor
          OF_EdDev_CalculSpor
          OF_EdDev_Recap
          OF_EdDev_Total
       Baza de preț
          Prețul meu
          Prețul de referință
          Oferte de materiale
          Oferte de materiale reprezentative
          Frahtul
    Componentele comune
       CompAnex_Param
       Recapitulatia
       compComune
       CompAnex_ICP
    Resursele
       RES_OfMat
    Indicatoarele
       Ind_EdN
       Ind_EdNC
    Rapoartele
       Opțiunile de raportare
       Dosarul de raportare
       F3-C5 - Devizele ofertă
       C6-C9 - Listele de resurse
    Definiții
       def_449
       Def_Art
       def_BP
       def_LstAnexa
       def_Norma
       def_ParamDevize


LinkIndexPrint

Home > Generalități > Instalarea programului > Firewall

Firewall

In mod obisnuit orice caclulator conectat la internet nu are nevoie de configurarile speciale descrise mai jos. Majoritatea programelor de firewall și antivirus vor permite accesul programelor IntelSOFT la internet.

Aceste intrucțiuni sunt pentru organizațiile care au implementate servicii speciale de securitate asistate de un tehncian IT
 
 1. Actualizarea aplicatie:
  • Permiteți aplicației: C:\Program Files\IntelSOFT\DevizProfesional\ISCMUpdater.exe să realizeze conexiune cu: 
   1. Baza de date MySQL a IntelSOFT:
    • SCOPUL: pentru culegerea datelor despre versiunea curentă
    • ADRESA: www.intelsoftdeviz.ro
    • PORT: 3306
   2. Serverul IntelSOFT de FTP
    • SCOPUL: descrărcare fișiere necesare actualizării
    • ADRESA:: ftp:\\www.intelsoftdeviz.ro
    • PORT: 21
 2. Actualizarea datelor – Data Construct
  • Permiteți aplicatiei: C:\Program Files\IntelSOFT\Deviz Profesional\ISDP\DevizD.exe să realizeze conexiune cu:
   1. Serverul IntelSOFT de HTTP
    • SCOPUL: pentru afisarea datelor disponibile (preturi oferte furnizori, norme de deviz, Indici CAEN, Recapitularii)
    • ADRESA: www.intelsoftdeviz.ro
    • PORT: 80
   2. Serverul IntelSOFT de FTP
    • SCOPUL: descărcare fișiere necesare actualizării
    • ADRESA: ftp\\www.intelsoftdeviz.ro.
    • PORT 21
 3. Actualizarea buletinului informativ
  • Permiteți aplicatiei: C:\Program Files\IntelSOFT\Deviz Profesional\ISDP\DevizD.exe să realizeze conexiune cu:
   1. Baza de date MySQL a IntelSOFT
    • SCOPUL: pentru culegerea datelor despre ultimul numar al buletinului informativ
    • ADRESA: www.intelsoftdeviz.ro
    • PORT: 3306
   2. Serverul IntelSOFT de HTTP
    • SCOPUL:  încărcarea paginii html in browserul aplicației
    • ADRESA: www.intelsoftdeviz.ro
    • PORT 80
 4. Asistență online
  • Permiteți aplicatiei: C:\Program Files\IntelSOFT\Deviz Profesional\ISDP\ISDP Suport.exe să realizeze conexiune cu 
   • SCOPUL: Acordarea asistentei tehnice dn partea IntelSOFT
   • Serverul teamviewer.com 
   • Portul 80
 5. Descărcarea materialelor informative
  1. Permiteți unui browser de internet să acceseze și sa downloadeze fișiere de la adresa www.intelsoftdeviz.ro